Historia Klubu

W 1950 roku dzięki inicjatywie grupy polskich emigrantów powstał pierwszy w Australii Zachodniej polski klub sportowy, przybierając nazwę od najstarszego piłkarskiego klubu mającego siedzibę w Krakowie. Klub Cracovia przybrał również biało – czerwone polskie narodowe barwy. Został oficjalnie zarejestrowany 30 maja 1950 roku jako „Polish Sport Club Cracovia”.

W latach pięćdziesiątych drużyna piłki nożnej zakwalifikowana została do I ligi australijskiej. Liczył się wtedy entuzjazm i zaangażowanie piłkarzy i kibiców. Dzięki temu osiągane były coraz to lepsze wyniki.

Klub Cracovia ciągle nie miał swojego własnego lokalu i dopiero na początku lat siedemdziesiątych zakupiona została posiadłość Salvation Army przy Barlee Street w Mount Lawley. Członkowie klubu z wielką ofiarnością i zaangażowaniem przystąpili do renowacji nowo kupionego obiektu. Klub stał się również siedzibą innych polskich organizacji.

W 1978 roku zakupiono cztery hektary ziemi w Beechboro i założono wymiarowe boisko piłkarskie. Tak więc polskie drużyny mogły już trenować i rozgrywać mecze na swoim terenie. Oczywiście działalność sportowa nie była jedyną działalnością prowadzoną przez członków klubu. Włączali się oni do pracy w innych organizacjach polonijnych.

W 1988 roku została sprzedana posiadłość przy Barlee Street i 21 listopada został wmurowany kamień węgielny pod nowe centrum polonijne w Beechboro. W uroczystosci tej wziął udział kardynał Józef Glemp, życząc Polakom aby sławili imię Polski w Australii, aby podtrzymywali polskie tradycje i język, aby dzięki sportowi stali się znani i cenieni.

Bal Sylwestowy w 1990 roku zapoczątkował działalność nowego Centrum Polonijnego „ Cracovia”. Uroczyste oficjalne otwarcie miało miejsce 26 września 1992 roku i od tej pory Klub Cracovia z nowym adresem 55 Marshall Road Beechboro rozpoczął swą oficjalną działalność, podejmując z roku na rok nowe, ciekawsze inicjatywy. Drużyna piłkarska w związku z wymogami federacji piłkarskiej, zmieniła nazwę na „Beechboro White Eagles”

W 1993 roku podpisano z Beechboro Christian School umowę na dzierżawę części gruntu i do tej chwili szkoła ta funkcjonuje na terenie Cracovii przynosząc klubowi dochód. Pomieszczenia klubowe wynajmowane są m.inn. grupie tanecznej Bootscooters i Zumba.

Klub nieodpłatnie udostępnia swoje pomieszczenia na prowadzenie prób zespołowi tanecznemu „Kukułeczka”, grupie teatralnej „Scena 98 oraz innym organizacjom polonijnym na ich spotkania. Bardzo sprawnie działa Klub Seniora liczący obecnie ponad stu członków. Spotykają się regularnie 1 raz w tygodniu. Seniorzy w ramach swojej działalności prowadzą bibliotekę, grę Bingo, urządzają wycieczki i wiele innych ciekawych imprez.

Na terenie Klubu działa restauracja „Krakowianka”, mająca liczną klientelę spośród członków i sympatyków klubu i od wielu lat jest doskonałą wizytówką klubu.

Corocznie urządzana jest uroczystość święcenia pokarmów w Sobotę wielkanocną. Klub prowadzi urozmaiconą działalnośc rozrywkową. Urządzane są zabawy, dyskoteki, karaoke, konkursy, kiermasze, festiwale, spotkania towarzyskie, wyświetlanie filmów, koncerty, wystawy i wiele innych.

Klub przez lata swego istnienia przyjmował wielu dostojnych gości oraz całą plejadę polskich artystów, począwszy od osławionego zespołu pieśni i tańca Mazowsze.

W maju 2010 Klub Cracovia obchodzil jubileusz 60 lecia. Mamy nadzieję, że nadal będzie się rozwijał i służył polskiemu i australijskiemu społeczeństwu w Perth, zachowując przy tym tradycje kraju, z którego imię Klubu się wywodzi.

Założyciele Klubu Cracovia

Z końcem lat 40 i początkiem 50 wraz z powojenną emigracją przybyło do Australii Zachodniej około 6 tysięcy polskich uchodźców i przesiedleńców. Przeszli oni przez tragedię wojny, niewoli, tułaczki i niewolniczej pracy w Niemczech lub Rosji.

Pomimo rozpoczęcia nowego etapu życia w wolnym, demokratycznym i stabilnym kraju, dającym szansę na dobrobyt, większość nowo przybyłych czuła się tu obco. Inny kraj i język, inni ludzie, tradycje i obyczaje izolowały nowo przybyłych.Ciągła tęsknota i pamięć przeszłości nie pozwalała zapomnieć ukochanej ojczyzny i tego, co jest swojskie i drogie. Dlatego też powstala myśl założenia polskiej placówki, ktora stałaby się namiastką Polski, utworzonej na zdrowych i mocnych fundamentach naszych tradycji, historycznych uwarunkowań i pochodzenia. I tak w maju 1950 roku przy kościele Sw. Brigidy odbyło się pierwsze zebranie założycielskie w którym uczestniczyli:

Badowski, Bilski, Bykowski, Flasinski, Gąsiorowski, Gebauer, Kałużynski, Kapuścik, Karbowy, Murawski, Musiał, Muszyński, Pasachowicz, Piotrowski, Rewenko, Romańczuk, Szydłowski, Wieczorek, Wolny i inni.

30 maja 1950 w WA Soccer Football Association zarejestrowany został “Polish Sport Club Cracovia”.

W miarę rozwoju Klubu wsród działaczy dojrzewała świadomość konieczności rozszerzenia profilu działalności. Przyjęto zasadę, że Klub powinien odgrywać ważną rolę w szerzeniu polskości, podtrzymywać polskie tradycje, a także pełnić okresloną dzialalność wychowawczą, spoleczną, kulturalną i towarzyską. Z czasem w nazwie klubu zlikwidowano wyraz “sportowy”, a w końcu pozostała nazwa “Cracovia Club”.

Na początku lat siedemdziesiątych zakupiono pierwszy budynek na Barlee Street w Mt. Lawley. Był to zupełnie zrujnowany,były lokal Salvation Army. Wspólnymi siłami czlonków klubu oraz dzięki datkom polonii obiekt doprowadzony został do stanu używalności.

Natomiast boisko sportowe wynajmowano w różnych miejscach. W 1978 roku za $50,000 zakupiono 4 hektary ziemi w Beechboro pod budowę nowej posiadłości, gdzie również była mozliwość założenia boiska sportowego. W listopadzie 1988 roku wkopano kamień węgielny zapoczątkowując budowę nowego polskiego Klubu Cracovia.

Od wielu lat Cracovia jest Klubem zrzeszającym Polakow, także tych młodych, urodzonych już tutaj na australijskiej ziemi. Naszym głównym celem jest kultywowanie polskiej kultury,polskich tradycji, polskiego języka i zachowanie tożsamości. Ważne jest, aby w dokonujacym się procesie integracji w australijskie społeczeństwo zachować naszą specificzną odrębność, opartą na polskich tradycjach, kulturze i pochodzeniu.

W ostatnich 64 latach Klub rozwijał się i przeistaczał, ciągle jednak zachowując polski charakter. W międzyczasie nasza drużyna sportowa wielokrotnie zmieniała nazwę aż ostatecznie określiła się jako Beechboro White Eagle i tak nazywa się do dzisiaj.

W latach 80 do Australii przybyli nowi polscy emigranci, którzy przejęli ciężar prowadzenia klubu. Kierują oni klubem. którego korzenie tkwią w polskiej historii, kulturze, wierze i sporcie, wzbogacając tym australijską kulturę. Australia jest nie tylko krajem naszego osiedlenia, ale także ojczyzną dla urodzonych tutaj naszych dzieci.

Are you interested in joining?

Connect with the Polish Community in Western Australia.

Come Visit Us

Cracovia Club Inc.

375 Marshall Road
Bennett Springs 6063 WA
Australia

Opening Hours

Friday from 18.00 to 22.00
Saturday from 17.00 to 21.00
Sunday from 13.00 to 20.00